HEMBEREDSKAP.NET

/ Urban Överlevnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS GRÖN

Hemberedskap - Historik kring svenskt totalförsvar 

Miltärhistoria - Gotland Under det kalla kriget - Film

Miltärhistoria och Svenskt totalförsvar - Pdf

 

Hotbilder i det moderna samhället

Totalförsvaret och ett förändrat omvärldsläge - Pdf

Klimatet - Länk

Terrorismen - Länk

Lägesorientering - Länk

Risk och sårbarhetsanalys - Kalmar Kommun Pdf

 

Grundläggande hemberedskap

72 Timmar Civilförsvarsförbundet - Pdf

Tips Hemberedskap - Arboga Kommun - Pdf

 

KURS GUL

Fördjupad Hemberedskap & Klimatet

Att förbereda sig på det värsta MSB - Pdf

Framtidens Klimat SMHI - Länk

Grundvattennivåer SGU - Länk

Marktorka i framtiden - Pdf

Framtidens Klimat Kalmar - Pdf

Individers, kommuners och statens ansvar för försörjningsberedskap

En studie av husägande småbarnsföräldrars förståelse av hemberedskap 
- Mittuniversitetet - Pdf

Hur snabbt blir huset kallt - Energimyndigheten - Pdf

Värme i Lägenheten vid El avbrott - Energimyndigheten - Pdf

Klimatet - RSA Framtidsscenarior Kalmar Län SMHI Pdf

 

 

KURS RÖD

Avancerad Hemberedskap & Byggnadsteknik  

Värme i Villan - Husets Klimatskal  - Pdf

Byggnadsteknik - Pdf

Att bygga energieffektivt   - Pdf

Husets Energibalans LNU - Pdf

Kroppen Effekt - Fysikaktuellt - Pdf

Överlevnad - Handbok Överlevnad FM - Pdf

 

   

Kontakt

Petter Magnusson

Webbredaktör

 

 

Referensmaterial

SIPRI Sammanfattning - Pdf

Brännpunkt Baltikum FOI - Pdf

Rysk militär förmåga FOI - Pdf

Östersjöområdet - Ny Geopolitisk Brännpunkt FOI - Pdf

Militärstrategisk doktrin FM 2016 - Pdf

Säkerhetspolisen om Terrorism - Länk

 

Historiska erfarenheter - Stormakter och småstater - Länk

Skandinavia the forgotten front  - Battlefield-  Film 

 

We have 12 years to limit climate change 
catastrophe, warns UN  - The Guardian

IPCC Summary for Policymakers -Pdf

Klimatet - En varmare Värld - Naturvårdsverket Pdf

 

Ukraina - påverkan på Civilbefolkningen - Migrationsverket - Pdf